Úvodní stránka > Aktuality > Informační systém správy rádiového spektra MO - SMIROnLine

Informační systém správy rádiového spektra MO - SMIROnLine

Dne 1.4. 2017 byly na portálu Štábního informačního systému aktivovány stránky  a dnem 26.4. 2017 byla zahájena činnost Informačního systému rádiového spektra MO – SMIROnLine CZE  (Spectrum Management Information Repository).

          Systém SMIROnLine CZE slouží k nepřetržitému získávání, správě, tvorbě a výměně informací, týkajících se správy rádiového spektra pomocí společné centrální databáze a je významným nástrojem pro národní a mezinárodní koordinaci. Systém SMIROnLine je využíván kmitočtovými manažéry složek MO, kteří absolvovali školení pro používání SMIROnLine CZE organizované NARFA CZE (National Radio Frequency Agency) ze Sekce podpory MO.

          Uvedené stránky naleznete v levém panelu snadného spuštění portálu ŠIS pod položkou „Informační zabezpečení“, odkaz „Informační systém správy rádiového spektra MO – SMIROnLine CZE“.

Nahoru